FORGOT YOUR DETAILS?

Stručni skup 11.10 2014.

by / Monday, 17 November 2014 / Published in Stručni skup
Prezentacija-M.Periskic

Dana 11.10. 2014. godine u prostorijama Saveza energetičara Hrvatske (SEH-e) Zagreb ,Ilica 34 održan je stručni skup s temom „ ŠTO SU DO SADA POKAZALI STRUČNI ISPITI ZA ENERGETSKA ZVANJA I ŠTO TREBA MIJENJATI U PLANU I PROGRAMU DA GA SE UNAPRIJEDI“.

Organizatori skupa su bili Ispitna komisija za polaganje stručnih ispita i Savez energetičara Hrvatske u ulozi IZVOĐAČA.

Nakon pozdravnog govora Borisa Makšijana Predsjednika ispitne komisije i Marijana Periškića Predsjednika SEH-e, skupu se obratila i pozdravila ga gđa. Dragica Kovačlija iz Agencije za strukovno obrazovanje odraslih.

U nastavku skupa prezentirane su uvodne teme:

U prvom izlaganju Predsjednik Ispitne komisije gosp. Boris Makšijan je u uvodnom dijelu dao pregled održanih ispita od stupanja na snagu novog Pravilnika za stručno ospsobljavanje i provjeru znanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima od 2010. godine do rujna 2014. godine.
Pregled vrlo detaljno daje podatke o održanim ispitima po godinama, po Područnim ispitnim komisijama i po vrstama energetskih zvanja.
U nastavku izlaganja u dijelu pod naslovom Što nas čeka u budućnosti, navode se zadatci vezani za izradu novog plana i programa kao planovi za osuvremenjavanje ispita iza 2018. godine.
Drugo izlaganje gosp. Marijana Periškića odnosilo se na Savez energetičara Hrvatske u ulozi Izvođača kojemu su 2010. Godine dodijeljeni od strane Ministarstva gospodarstva administrativni , organizacijski i drugi poslovi za rad Ispitne komisije za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.
U izlaganju su detaljno nabrojani radnje i postupci od prijave za polaganje stručnog ispita do dobivanja uvjerenja o položenom ispitu. Na kraju se navode rokovi koji teku od prijave ispita, poziva na ispit, datuma ispita i na kraju dostave Uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
Treće izlaganje s temom „Kako organizirati obrazovanje“ gosp.Veljka Filipana daje razloge i svrhu obrazovanja i polaganje stručnih ispita za energetska zavanja, s naglaskom na dijelove stručnog ispita i osposobljavanja (praktični i teoretski dio), i opisom što se traži Programom stručnog osposobljavanja.
Na kraju izlagač daje niz preporuka o načinima provođenje osposobljavanja za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.
Izlaganje gosp. Ivana Benkovća „ Što je novo u Pravilniku“, odnosi se na novine koje donosi novi Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima (NN 88/14 od 23.7. 2014.)

Nakon uvodnih izlaganja razvila se interesantna rasprava sudionika skupa o dosadašnjim iskustvima i dvojbama u provođenju pripremnih tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja .Osnovni naglasci u raspravi su se svodili na načine i sadržaj obrazovanja tj. održavanja tečajeva za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja. Glavne teme rasprave su bile : katalog potrebnog znanja,minimalna satnica pripremnih tečajeva, očekivani ishod učenja(što se želi naučiti kandidate), literaturi za pripremu kandidata u skladu sa Programom i dr.

Jedan od prijedloga u raspravi je bio da se razmotre mogućnosti povlačenje sredstava iz EU fondova za provedbu novih modaliteta obrazovanja za energetska zvanja.

Svi sudionici skupa su se složili da je razmjena iskustava i informacije dobivena na skupu korisne i da bi bilo korisno skupove sa sličnom tematikom održavati jednom godišnje.

Na kraju je načinjen upitnik za sudionike skupa koji sadržava pitanja koja su raspravljana na skupu. Upitnik možete vidjeti u prilogu.

Prilog pripremio Marijan Periškić

TOP