FORGOT YOUR DETAILS?

O nama

Savez energetičara Hrvatske je krovna organizacija društava i udruga energetičara koje su registrirane i djeluju na području Republike Hrvatske.

Savez energetičara Hrvatske kao jedna od najstariji strukovnih udruga u Hrvatskoj početak svog rada bilježi daleke 1927. godine kada je osnovano Strukovno društvo strojara.

Sukladno razvoju i napredku tehnike Društvo se mijenjalo i prilagođavalo novim uvjetima.

Završetkom Drugog svjetskog rata, dakle već 1945. godine na inicijativu zaposlenih strojara u Električnoj centrali Zagreb uz podršku strojara, strojovođa i ložača drugih radnih organizacija te Jugoslavenske državne željeznice u Zagrebu začeta je ideja o osnivanju Udruženja strojara, strojovođa i ložača Hrvatske.

Kao rezultat rada inicijativnog odbora 1946. godine osnovano je Društvo strojara, strojovođa i ložača Hrvatske – DSSL Hrvatske, kao preteča Saveza energetičara Hrvatske – SEH.

Naime, 1957. godine kada su i u drugim republikama osnovana Društva strojara, strojovođa i ložača te kada su se udružila u Savez strojara, strojovođa i ložača Jugoslavije, Društvo strojara, strojovođa i ložača Hrvatske mijenja naziv u Savez strojara, strojovođa i ložača Hrvatske – SSSL Hrvatske. 1967. godine konačno je promjenilo naziv u Savez energetičara Hrvatske – SEH.

Do promjene naziva došlo je pravenstveno uslijed razvoja energetike u cijeloj zemlji i izgradnje velikih energetskih objekata. U izgrađenim objektima osim strojara, strojovođa i ložača radili su i dijelovali i mnogi radnici drugih struka i zvanja (elektrotehničkih, kemijskih, ekonomije i dr.) te je bilo prirodno da se Savez strojara, strojovođa i ložača preimenuje u Savez energetičara Hrvatske – SEH.

Odmah po osnivanju DSSL Hrvatske smatralo se da skupim i važnim energetskim postrojenjima mogu uspješno i sigurno rukovati samo enegetski obrazovani i obučeni djelatnici. Iz predhodnog razmišljanja proizašli su i razvili se glavni pravci rada i djelovanja SEH-e :
- Edukacija i osposobljavanja djelatnika energetske struke - Izdavačka djelatnost iz područija energetike

Naime, za obavljanje edukacije na pripremnim tečajevima za polaganje stručnih ispita (koje je obavljao SEH sa svojim članicama) bila je potrebna stručna literatura koje do tada nije bilo.

Nakon završenog pripremnog tečaja za određeno energetsko zvanje i obavljene propisane stručne prakse na predmetnom postrojenju kandidati su polagali stručni ispit pred Ispitnom komisijom. Od osamostaljenja Republike Hrvatske Ispitna komisija je djelovala pri Inspekciji parnih kotlova, kasnije Inspekciji posuda pod tlakom sve do 2008. godine.

U razdoblju od 1946. godine kada je održan prvi tečaj sa 52 polaznika pa do 2008. godine obučeno je na pripremnim tečajevima za energetska zvanja više od 22000 polaznika. Ogromna večina tih kandidata sa uspjehom je položila stručni ispit što svijedoči o kvalitetnom pristupu osposobljavanja poloznika. Primjerena osposobljenost kandidata postignuta je prije svega visokim stručnošču predavača, različitim vrstama kvalitetnih nastavnih pomagala kao i velikim brojem stručne literature koju je izdao SEH iz gotovo svih područija energetike.

Osim navedenih aktivnisti na edukaciji polaznika za energetska zvanja, Savez energetičara Hrvatske sa svojim članicama sustavno organizira za svoje članove stručna predavanja, stručne ekskurzije u sve veće i značajnije energetske objekte kao i prisustvo raznim stručnim skupovima iz područija energetike.

Donošenje novog Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. Lipnja 2010., a stupio na snagu 17. Lipnja 2010. te imenovanjem ispitnih komisija od strane Minjstarstva gospodarstva rada i poduzetništva Republike Hrvatske pred Savez energetičara Hrvatske stavlja nove zadatke i obveze.

Kroz povijest

1945

Prvi PRAVILNIK

Izrađen je "Pravilnik o radu i zadacima Sindikalne podružnice stroja, strojovođa i ložača Hrvatske"

Izlazi stručni časopis pod nazivom "Vjesnik strojara, strojovođa i ložača Narodne Republike Hrvatske"

1946

Osnovano DSSL-a, Vjesnik, Korivnica

Osnovano je Društvo Strojara, strojovođa i ložača Hrvatske. Prvi predsjednik bio je Brno Srdelić.

Stručni časopis mijenja naziv u "Strojarsko-tehnički vijesnik"

U Koprivnici osnovan Pododbor "Društva strojara, strojovođa i ložača Hrvatske"

1947

Karlovac

Pododbor SSL Karlovac započeo sa radom.

1948

Osijek

U Osijeku održana prva godišnja skupštine strojara, strojovođa i ložača. Prvi predsjednik Pododbora postaje Alberth Poljak

1953

Sisak

Započeto je organizirano djelovanje "Podružnice strojara, strojovođa i ložača Sisak" (Još 1947/48. godine Sisak je bio jedan od najbrojnih Pododbora u sastavu DSSL NRH, no u arhivi ne postoje neki podaci ) Predsjednik Ivan Drinovac.

Plomin, započelo sa radom društvo energetičara u TE Vlaška

1956

Zadar

21.10 1956. održana je Osnivačka skupština Pododbora SSL Zadar.

1957

Split, Varaždin

Pododbor DSSL Split započinje sa radom.

Pododbor DSSL Varaždin započinje sa radom.

1959

Pula

Održana osnivačka skupština Saveza strojara, strojovođa i ložača Pula

1960

Pogon

Stručni časopis mijenja naziv u "Pogon"

1964

Promjena imena

Savez energetičara Jugoslavije mijenja naziv u Saveza energetičara Jugoslavije, nakon čega Republički odbor Saveza SSL mijenja naziv u "Savez energetičara Hrvatske"

1975

Rijeka

Društvo energetičara Plomin ponovno se aktiviralo kao podružnica energetičara Rijeka.

1976

DE Zagreb

Dolazi do odvajanju članova Zagrebačke regije i osniva se "Društvo energetičara Zagreb"

1979

Obrovac

Osnovano društvo Društvo energetičara "Jadral" Obrovac

PRESENT
TOP