FORGOT YOUR DETAILS?

Adresa: Ilica 34/1, 10000 Zagreb                                 Pošalji upit na e-mail SEH-a
Radno vrijeme: PONEDJELJAK - PETAK 800 -1600

Radno vrijeme sa strankama: 1030 -1200Popis zanimanja za prijavljivanje ispita

Prijava za polaganje Prvog stručnog ispita - Prijava_P1

Prijava za polaganje popravka prvog stručnog ispita - Prijava_Popr_P-2

Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita - Prijava_P-3

Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita - Prijava_Popr_P-4

Izvješće mentora - Prilog _4

Privremena potvrda o položenom ispitu Prilog_P-5

Potvrda o radnom iskustvu - Prilog_P-6

NAPOMENA:
"Kod ispunjavanja dokumenata na mjestu gdje u dokumentu treba odabrati zanimanje ili grad (polje u kojem piše "choose an item") potrebno je pritisnuti na desnu strelicu koja će se pokazati u izborniku te odabrati traženi pojam."

Dobrodošli na internetske stranice Saveza energetičara Hrvatske!

Stranice su osmišljene kao centralno mjesto stručne izobrazbe i informiranja svih energetičara u Hrvatskoj. Ovdje možete pronaći informacije o djelovanju samog Saveza, ali i novosti i aktualnosti u energetici te stručnoj izobrazbi (što uključuje termine edukacije i polaganja stručnih ispita, kao i rezultate provedenih ispita).

O savezu

Savez energetičara Hrvatske je krovna organizacija društava i udruga energetičara koje su registrirane i djeluju na području Republike Hrvatske.
Savez energetičara Hrvatske kao jedna od najstariji strukovnih udruga u Hrvatskoj početak svog rada bilježi daleke 1927. godine kada je osnovano Strukovno društvo strojara.
Sukladno razvoju i napredku tehnike Društvo se mijenjalo i prilagođavalo novim uvjetima.

Završetkom Drugog svjetskog rata, dakle već 1945. godine na inicijativu zaposlenih strojara u Električnoj centrali Zagreb uz podršku strojara, strojovođa i ložača drugih radnih organizacija te Jugoslavenske državne željeznice u Zagrebu začeta je ideja o osnivanju Udruženja strojara, strojovođa i ložača Hrvatske.

Pročitaj više

SEH
Savez energetičara Hrvatske

POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA ENERGETSKA ZVANJA

Informacija o iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i novom broju IBAN-a Državnog proračuna RH

Na temelju odredbi članka 38. stavak 11. i članka 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. studenoga 2016. Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja te naknade za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energtska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganja prvog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

NAPOMENA: kompletne troškove koje je potrebno uplatiti prije ispita, a koji uključuju i uslugu SEH-u - pogledajte pod “Stručni ispiti” kod naslova: “CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU.”

Naglašavamo da nije moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije NAJMANJE jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn,
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos:325,00 kn

Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn


ISPITNA KOMISIJA ZAGREB

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN : HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 1-10-2017
ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 2-42-2017
ISPITNA KOMISIJA RIJEKA

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj:HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN:HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 3-51-2017
ISPITNA KOMISIJA SPLIT

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 4-21-2017
ISPITNA KOMISIJA OSIJEK

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 5-31-2017

ISPITNA KOMISIJA ZAGREB

Tajnica: Sanja Huzjak
Adresa sjedišta: Ilica 34/I, 10000 Zagreb
Tel./fax: 01/ 483-3746
Mob.: 099/613-6196
e-mail:savez.energeticara.hrvatske@zg.t-com.hr

ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN

Tajnik: Zdravko Pizek
Mob.: 099/ 613-6194
e-mail:zpizek@net.hr
Adresa sjedište: Graberje 33, 42000 Varaždin
Tel./fax: 042/ 261-353
e-mail:energeticari@vz.ht.hr

ISPITNA KOMISIJA RIJEKA

Tajnica: Rozita Kuzma
Adresa sjedišta: Prolaz Marije K.Kozulić 2, 51000 Rijeka
Mobitel: 099/ 613-6192, 091/ 518-5217

ISPITNA KOMISIJA SPLIT

Tajnik: Tonči Pavlinović
Adresa sjedišta: Plokite 25, 21000 Split
Mobitel: 099/ 613-6193, 091/ 536-7555
e-mail:mail@energeticari-split.hr

ISPITNA KOMISIJA OSIJEK

Tajnica: Anastazija Bartolović
Adresa sjedišta: Gajeva 6, 31000 Osijek
Mobitel: 099/ 613-6 195, 091/ 58 22 026
Telefon: 031/ 251-040
Fax: 031/ 251-005
e-mail: marijan.periskic@energeticar.hr

Organi Saveza energetičara Hrvatske izabrani na Izbornoj skupštini 24.03.2012.:

Predsjednik:
Darko Kuča (DE Varaždin)

Dopredsjednici:
Dragan Radovanović (DE „Istra“ Pula)
Lucijan Katić (DE Split)

Tajnica:

Upravni odbor:
Darko Kuča (DE Varaždin)
Dragan Radovanović (DE „Istra“ Pula)
Lucijan Katić (DE Split)
Marijan-Zlatko Periškić (SE Slavonije i baranje – Osijek)
Ivan Kajapi (SE PGŽ Rijeka)
Jerko Orlandini (DE Zadar)
Velimir Martinjak (DE Sisak)
Veljko Filipan (UE Zagreb)
Jozo Katić (DE Split)

Nadzorni odbor:
Ivan Krvavica (SE Osijek)
Dragan Cindrić (UE Zagreb)
Mirko Vuković (DE Zadar)

Časni sud:
Berislav Šimunović, predsjednik (UE Zagreb)
Nenad Subašić (DE Zadar)
Zdravko Pizek (DE Varaždin)

Zamjenici:
Miroslav Cindrić (UE Zagreb)
Karmelo Švorinič (DE Zadar)
Srećko Hleb (DE Varaždin)

Zadnji članci

TOP