FORGOT YOUR DETAILS?

Adresa: Ilica 34/1, 10000 Zagreb                                 Pošalji upit na e-mail SEH-a
Radno vrijeme: PONEDJELJAK - PETAK 800 - 1600

Radno vrijeme tijekom srpnja i kolovoza: 700 - 1500

Radno vrijeme sa strankama: 1030 - 1200

Dobrodošli na internetske stranice Saveza energetičara Hrvatske!

Stranice su osmišljene kao centralno mjesto stručne izobrazbe i informiranja svih energetičara u Hrvatskoj. Ovdje možete pronaći informacije o djelovanju samog Saveza, ali i novosti i aktualnosti u energetici te stručnoj izobrazbi (što uključuje termine edukacije i polaganja stručnih ispita, kao i rezultate provedenih ispita).

O savezu

Savez energetičara Hrvatske je krovna organizacija društava i udruga energetičara koje su registrirane i djeluju na području Republike Hrvatske.
Savez energetičara Hrvatske kao jedna od najstariji strukovnih udruga u Hrvatskoj početak svog rada bilježi daleke 1927. godine kada je osnovano Strukovno društvo strojara.
Sukladno razvoju i napredku tehnike Društvo se mijenjalo i prilagođavalo novim uvjetima.

Završetkom Drugog svjetskog rata, dakle već 1945. godine na inicijativu zaposlenih strojara u Električnoj centrali Zagreb uz podršku strojara, strojovođa i ložača drugih radnih organizacija te Jugoslavenske državne željeznice u Zagrebu začeta je ideja o osnivanju Udruženja strojara, strojovođa i ložača Hrvatske.

Pročitaj više

SEH
Savez energetičara Hrvatske

Zadnji članciPopis zanimanja za prijavljivanje ispita

Prijava za polaganje Prvog stručnog ispita - Prijava_P1

Prijava za polaganje popravka prvog stručnog ispita - Prijava_Popr_P-2

Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita - Prijava_P-3

Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita - Prijava_Popr_P-4

Izvješće mentora - Prilog _4

Privremena potvrda o položenom ispitu Prilog_P-5

Potvrda o radnom iskustvu - Prilog_P-6

NAPOMENA:
"Kod ispunjavanja dokumenata na mjestu gdje u dokumentu treba odabrati zanimanje ili grad (polje u kojem piše "choose an item") potrebno je pritisnuti na desnu strelicu koja će se pokazati u izborniku te odabrati traženi pojam."

INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA

U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:
  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

NAPOMENA: Priložiti 20 kuna državnih biljega po traženom Uvjerenju ( za jedno zanimanje).

ISPITI REZULTATI - POPIS KANDIDATA

Popis kandidata koji su položili stručne ispite provjere znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

TOP