FORGOT YOUR DETAILS?

INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA

U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

 • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
 • godinu rođenja
 • OIB
 • adresu stanovanja
 • cjelovit naziv zanimanja
 • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
 • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

NAPOMENA: Priložiti 20 kuna taksene marke po traženom Uvjerenju (za jedno zanimanje).

DANI OTVORENIH VRATA - 25.svibnja, 08-16 sati, Ilica 34/1, Zagreb

SEH Dani otvorenih vrata

Posjetitelji će se moći upoznati s djelatnošću Udruge – pripremama kandidata za polaganje Stručnih ispita iz energetskih zvanja, potrebnim uvjetima za pohađanje obuke i prijave stručnih ispita.


Veselimo se Vašem dolasku i Dobro nam došli!

VAŽNA INFORMACIJA!

„Dužnost nam je obavijestiti Vas kako je u posljednje vrijeme veći broj velikih tvrtki i privatnih korisnika zaprimio pozive, posjete ili e-mailove od osoba koje se lažno predstavljaju kao OVLAŠTENI predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike te im daju lažne informacije o zakonskoj obavezi prema kojoj kandidati koji se žele prijaviti za polaganje stručnih ispita za energetska zanimanja moraju prethodno proći obuku samo kod njih te im spominju svoja ovlaštenja koja imaju od nadležnog Ministarstva. Također, lažno ih informiraju kako ih šalju organi nadzora koji imaju namjeru doći u njihovu tvrtku kako bi izvršili inspekciju njihovog rada.
Molimo da nam prijavite svaki takav događaj kako bismo imali dodatne informacije o njima te obavijestili nadležne. Za sada imamo dojave da se radi o muškarcu starom oko 55 godina, visine cca 185 cm, kratke crne kose.

Želimo naglasiti da svi kandidati imaju pravo prijaviti prvi ili povremeni ispit te da odluku o načinu edukacije donose samostalno. Pri tome smo im savjetima i informacijama na raspolaganju na našim stranicama. Kontaktirajte nas e-mailom ovdje ili potražite na ovoj stranici brojeve naših 8 članica koje djeluju diljem Hrvatske.“

POČETAK OBJAVE ISPITNIH ROKOVA za radnike koji polažu stručne ispite prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima:

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo da će ispitne komisije za stručne ispite za energetska zvanja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu započeti s održavanjem stručnih ispita. Ispitni rokovi će se održavati u periodu od 30.06.2017. do 15.07.2017. godine. Tako će se prvi ispitni rok kod svih gore navedenih ispitnih komisija održati ujednačeno u istim danima i to:
 • 30.06.2017., petak
 • 01.07.2017., subota
 • Ostali ispitni rokovi održavat će se do ljetne stanke sve do 15.07.2017., a bit će detaljno objavljeni na mrežnim stranicama gore navedenih pet Područnih ispitnih komisija. Preostali raspored ispitnih rokova nakon 01.07.2017. ovisit će o broju prijavljenih kandidata za prve i za periodične stručne ispite kod pojedine ispitne komisije.
 • (Molimo pratite stranice pojedinih ispitnih komisija kako biste se na vrijeme informirali o rokovima).
 • Napominjemo da će svim kandidatima koji su predali prijave za ispit, biti poslani pozivi na ispit.
Također, ovim putem želimo napomenuti da se prijave za polaganje stručnih ispita za ispitne rokove u periodu od 30.06.2017. do 15.07.2017. primaju do 20.06.2017. godine kod tajnica Područnih ispitnih komisija. Kandidati koji predaju prijavu do navedenog roka, moći će pristupiti ispitu tijekom prve polovice srpnja 2017.

NAJAVA ISPITNIH ROKOVA za radnike koji polažu stručne ispite prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima:

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je Ministar zaštite okoliša i energetike donio Odluku o određivanju ispitne komisije za potrebe održavanja stručnih ispita za energetska zvanja. U tijeku je testiranje svih neophodnih postupaka i procesa oko prijave i provedbe ispita, sukladno zadanim pravilima uredskog poslovanja koja se moraju primjenjivati tijekom provedbe upravnog postupka.
Najavljeni ispiti planiraju se održavati u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu. Ispitni rokovi bit će usklađeni sa svim područnim ispitnim komisijama. Tako će svi ispiti u Republici Hrvatskoj započeti u isto vrijeme i istog dana.
Najavljujemo očekivane ispitne rokove za slijedeće datume:
 • 01.07.2017., subota
 • 08.07.2017., subota
 • 15.07.2017., subota
Planira se da će u svim navedenim gradovima uz, već prijavljene kandidate - izaći i kandidati koji trenutno pohađaju tečajeve za radnike koji rukuju i upravljaju energetskim postrojenjima. Radnike koji trenutno pohađaju tečajeve ovim putem pozivamo da čim prije dostave potrebnu dokumentaciju za prijavu ispita kako bi se putem pravovremeno predane prijave na vrijeme prijavili i uključili u očekivane ispitne rokove. Navedene obrasce za prijavu stručnog ispita, moguće je preuzeti sa naših stranica.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI PRIJAVLJUJU STRUČNI ISPIT (28.03.2017.)

Kandidati koji žele polagati stručne ispite za obavljanje poslova upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima mogu prijaviti ispite putem novih obrazaca za prijavu koji se nalaze na Naslovnoj stranici.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA SU U TIJEKU!
Termini ispitnih rokova kao i brojevi računa za uplatu biti će objavljeni naknadno.

Kandidati se mogu prijaviti za polaganje stručnih ispita, samo uz ispunjene dokumente ispitne komisije. Dokumenti moraju u cijelosti biti ispunjeni tiskanim slovima na računalu. Nepotpuno ispunjenu ili nepotpisanu dokumentaciju Ispitna komisija nije dužna uvažiti.

OBAVIJEST O PERIODIČNOJ PROVJERI ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI POSJEDUJU UVJERENJA KOJA SU IZDANA DO 31.12.2009. GODINE

Kako bi temeljem članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/15) bili u mogućnosti pristupiti periodičkoj provjeri znanja tijekom 2017. godine mole se kandidati da prijave obavezno dostave tajnicima svojih Područnih ispitnih komisija do 31.12.2016. godine.

Članak 20.
„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

Informacija o proceduri izdavanja preslike Uvjerenja izdane nakon 10.mjeseca 2010.godine.

Poslati pismeni zahtjev na Ministarstvo gospodarstva za koga se traži preslika Uvjerenja (ime, prezime, god.rođenja, oib, adresa, za koje zanimanje), te kada i u kojoj Ispitnoj komisiji je polagao.
Priložiti 20 kuna takse po traženom Uvjerenju (ne lijepiti).

Nasloviti na:
Ministarstvo gospodarstva
Ispitna komisija za energetska zvanja
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

OBAVIJEST
Hodogram za povrat financijskih sredstava uplaćenih za energetske ispite tijekom 2014. na uplatnici Ministarstva gospodarstva.

Pojedinac ili firma upućuje pismeni zahtjev na:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
ULICA GRADA VUKOVARA 78
RAČUNOVODSTVO
10 000 ZAGREB

U pismenom se zahtjevu obavezno treba navesti tko je kada i za koga uplatio te koliko sredstava i za koji ispit. Obavezno se treba navesti i broj računa na koji da se izvrši uplata vraćenih novčanih sredstava ako je drugačiji od onog sa kojeg je plaćeno u Državni proračun.
Preslika uplatnice mora se obavezno priložiti.

Nakon zaprimljenog zahtjeva u Ministarstvo gospodarstva, računovodstvo šalje taj zahtjev u Ministarstvo financija. Ministarstvo financija za svaki slučaj povrata sredstava izdaje novo Rješenje ( dostavlja ga onome tko je uputio zahtjev) o povratu sredstava i izvršava povrat sredstava.

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POLAGANJA PERIODIČKIH ISPITA KANDIDATA KOJI SU DO 01.01.2010. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA ENERGETSKA ZANIMANJA PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine, broj 20/2015)

Članak 20.

„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:

U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. godine položili stručni ispit za energetska zanimanja.

Na taj se način želi omogućiti svim tim kandidatima koji imaju trenutno ne važeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.

Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, tada su dužni prijaviti prvu provjeru znanja samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

Informacija o iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i novom broju IBAN-a Državnog proračuna RH

Na temelju odredbi članka 38. stavak 11. i članka 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. studenoga 2016. Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja te naknade za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energtska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganja prvog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka peridičkog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

NAPOMENA: kompletne troškove koje je potrebno uplatiti prije ispita, a koji uključuju i uslugu SEH-u - pogledajte pod “Stručni ispiti” kod naslova: “CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU.”

Naglašavamo da nije moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije NAJMANJE jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Informacija o novim nižim iznosima nknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

 • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

 • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

 • Nove naknadeza polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

Stručni skup 11.10 2014.

ŠTO SU DO SADA POKAZALI STRUČNI ISPITI ZA ENERGETSKA ZVANJA I ŠTO TREBA MIJENJATI U PLANU I PROGRAMU DA GA SE UNAPRIJEDI


Dana 11.10. 2014. godine u prostorijama Saveza energetičara Hrvatske (SEH-e) Zagreb ,Ilica 34 održan je stručni skup s temom „ ŠTO SU DO SADA POKAZALI STRUČNI ISPITI ZA ENERGETSKA ZVANJA I ŠTO TREBA MIJENJATI U PLANU I PROGRAMU DA GA SE UNAPRIJEDI“.

Organizatori skupa su bili Ispitna komisija za polaganje stručnih ispita i Savez energetičara Hrvatske u ulozi IZVOĐAČA. Nakon pozdravnog govora Borisa Makšijana Predsjednika ispitne komisije i Marijana Periškića Predsjednika SEH-e, skupu se obratila i pozdravila ga gđa. Dragica Kovačlija iz Agencije za strukovno obrazovanje odraslih. U nastavku skupa prezentirane su uvodne teme: Pročitaj više .....
TOP