FORGOT YOUR DETAILS?

Priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti

Priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti za rad na poslovima rukovanja i upravljanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Postupak priznavanja isprava isti je za isprave izdane unutar država članica EU te za isprave izdane unutar država koje nisu članice EU.
Pokreće se na zahtjev stranke te se provodi na temelju dokaza o stručnoj osposobljenosti.

Pismeni zahtjev

U pismeni zahtjev za priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti potrebno je napisati:

IME i prezime osobe za koju se priznavanje traži te je potrebno priložiti:

  • ispravu kojom se dokazuje inozemna stručna osposobljenost u originalu ili ovjerenoj preslici
  • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna stručna osposobljenost (ne treba samo u slučaju dokazivanja isprava iz BiH, Crne Gore i Srbije)
  • dokaz o polaganju stručnog osposobljavanja prije polaganja stručnog ispita ukoliko se pohađalo stručno osposobljavanje
  • popis uvjeta/kriterija koji su bili važeći kod pristupanja polaganju ispita
  • službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita
  • potvrdu o uplati naknade za troškove koji iznose 39,82 eura/300,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450), a uplaćuju se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro račun: IBAN HR1210010051863000160 i pozivom na broj 64 5002-47053 - OIB uplatitelja
  • ispravu o državljanstvu
Ukoliko nadležno Ministarstvo prizna ispravu ona vrijedi 1 (jednu) godinu od datuma njenog izdavanja te je nakon toga potrebno pristupiti polaganju stručnog ispita za energetska zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Za prijavu polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja u Republici Hrvatskoj potrebno je kontaktirati tajnicu ili tajnika područne Ispitne komisije (link na kontakte tajnika) u kojoj se želi polagati stručni ispit.
TOP