FORGOT YOUR DETAILS?

Stručni zakoni

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

NN 88/14
NN 20/15

Program priprema za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja

PROGRAM PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ENEGETSKA ZVANJA

Zakon o energiji

NN 120/12
NN 14/14
NN 102/15
NN 68/18

Zakon o tržištu električne energije

NN 88/23
NN 111/21

Zakon o tržištu toplinske energije

NN 86/19/15
NN 80/13
NN 14/14

Zakon o tržištu plina

NN 18/18
NN 23/20

Zakon o energetskoj učinkovitosti

NN 127/14
NN 116/18
NN 25/20
NN 41/21

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 120/12
NN 68/18

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 19/14
NN 73/17
NN 96/19

Zakon o biogorivima za prijevoz

NN 65/09
NN 145/10
NN 26/11
NN 144/12
NN 14/14
NN 94/18
NN 52/21

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 83/23
NN 138/21

Pravilnik o tlačnoj opremi

NN 79/16

TOP