FORGOT YOUR DETAILS?

Informacija o proceduri izdavanja preslike Uvjerenja

INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA

U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

TOP