FORGOT YOUR DETAILS?

Stručni ispiti

VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.

OBAVIJEST O PERIODIČNOJ PROVJERI ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI POSJEDUJU UVJERENJA KOJA SU IZDANA DO 31.12.2009. GODINE

Kako bi temeljem članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/15) bili u mogućnosti pristupiti periodičkoj provjeri znanja tijekom 2017. godine mole se kandidati da prijave obavezno dostave tajnicima svojih Područnih ispitnih komisija do 31.12.2016. godine.

Članak 20.
„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

  • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

  • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

  • Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.

IZNOSI ZA UPLATU:

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn,
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos:325,00 kn

Obavjesti o uplatama po Područnom ispitnim komisijama

Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

ISPITNA KOMISIJA ZAGREB

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN : HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 1-10-2019

ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 2-42-2019

ISPITNA KOMISIJA RIJEKA

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj:HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 3-51-2019

ISPITNA KOMISIJA SPLIT

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 4-21-2019

ISPITNA KOMISIJA OSIJEK

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 5-31-2019

OBVEZUJUĆI NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

U Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) u članku 37. stoji slijedeće:

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti samo radnik, koji je u skladu s ovim Pravilnikom stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem, strojem ili uređajem i ima za to propisano ovlaštenje (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno ovom Pravilniku).

Osposobljenost mentora dokazuje se preslikom važećeg Uvjerenja i isto se dostavlja područnoj Ispitnoj komisiji uz dokumentaciju kandidata za prijavu stručnog ispita.

Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.

Za zanimanja za koja nema osposobljenog mentora prema ovom Pravilniku ili za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit, mentor može biti:

  • imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

  • imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

  Napominjemo da mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obućava kandida za polaganje prvog stručnog ispita . Poslovi i radni zadatci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u ćlanku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja mogu biti najstarija iz 2011. godine.
TOP