FORGOT YOUR DETAILS?

Stručni ispiti

Način provođenja stručnog ispita za energetska zanimanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Obavještavamo Vas da će se, nakon 3. faze popuštanja mjera koja slijedi 11.05.2020. godine, nastaviti održavanje državnih stručnih ispita za energetska zanimanja temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15).

Uvjeti pristupanja ispitu, u odnosu na do sada održavane ispite, mijenjaju se nastavno na Preporuku HZJZ za provođenje državnog stručnog ispita tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) izdane dana 24.04.2020. godine te ostale preporučene mjere zaštite.
Prilikom polaganja stručnog ispita kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi pridržavati se zaštitnih mjera u cilju sprječavanja širenja korona virusa kao što su nošenje zaštitnih maski, nošenje rukavica prilikom pisanja pismenog ispita te korištenje vlastite kemijske olovke.
Također, prije pristupanja ispitu kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi potpisivanja Ankete u skladu sa preporukom HZJZ.

Poziv na ispit: Tajnice/Tajnik dostaviti će kandidatima Poziv na ispit koji uključuje Upute vezane za sprječavanje širenja koronavirusa.
U tekstu maila kojim se Poziv na ispit dostavlja, pravna odnosno fizička osoba upućuje se da obrati posebnu pozornost na Upute napisane u Pozivu na ispit.

Anketa kandidata: Uz Poziv na ispit Tajnice/Tajnik dostavljaju mailom pravnoj odnosno fizičkoj osobi Anketu koju je kandidat obavezan vlastitom kemijskom olovkom potpisati prije pristupanja stručnom ispitu. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 Anketa se čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, a nakon toga će se na odgovarajući način uništiti.

Anketa ispitivača i Tajnica/Tajnika: Prilikom dolaska na ispit svi ispitivači i Tajnica/Tajnik dužni su potpisati Anketu vlastitom kemijskom olovkom. Sa Anketom ispitivača i Tajnica/Tajnika, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, postupiti će se na isti način kao i sa Anketom kandidata.

Dolazak kandidata: Tajnice/Tajnik dočekati će kandidate na ulazu u ustanovu te od kandidata preuzeti potpisane Ankete.
Kandidatu koji polaže pismeni ispit Tajnica/Tajnik dodjeljuje jednokratne rukavice.
Tajnica/Tajnik prilikom dočeka kandidata i prikupljanja Anketa mora nositi vizir, zaštitnu masku i rukavice. Nakon što postupak prikupljanja i evidentiranja kandidata završi jednokratne rukavice skida i odbacuje u koš za smeće nakon čega je obavezna dezinfekcija ruku.

Kemijska olovka: Kandidat ispunjava Anketu odnosno piše povremeni stručni ispit (pismeni) koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku. Ukoliko kandidat sa sobom ne ponese vlastitu kemijsku olovku istu mu daje Tajnica/Tajnik s time da se kemijske olovke ne zaprimaju nazad od kandidata.

Dezinfekcija ruku: Kandidati, ispitivači i tajnica obvezni su na ulazu u ustanovu, na ulasku u prostoriju održavanja ispita kao i pri izlazu iz ustanove dezinficirati ruke na dozatorima s dezificijensima koje je potrebno postaviti na ulazu u prostoriju održavanja ispita kao i na ulazu/izlazu iz ustanove.

Nošenje maski i rukavica: Za kandidate, članove Ispitne komisije kao i za Tajnicu/Tajnika nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos je obavezno. U tijeku održavanja ispita nošenje rukavica kod članova Ispitne komisije i Tajnica/Tajnika nije obavezno, ali se preporučuje.

Ispitni prostor: Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije, uključujući sanitarne prostorije, temeljito se peru i dezinficiraju. Po obavljenom ispitu, između svake grupe, prostorija održavanja ispita će se prozračiti, a radne površine dezinficirati.

Usmeni ispit: Usmeni ispit održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova na način da ispitivač i kandidat sjede na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga. Kandidat bez maske ne može pristupiti usmenom ispitu. Maska se tijekom ispita ne smije skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske tijekom usmenog ispita ili je skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

Povremeni ispit - pismeni: Kandidati bi trebali ulaziti u prostoriju polaganja ispita na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Kandidati trebaju sjediti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga kao i od ispitivača. Kandidat ispunjava povremeni stručni ispit koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku te je obvezan pristupiti pismenom ispitu sa maskom i rukavicama. Masku je kandidat obvezan donijeti sa sobom na ispit dok će mu jednokratne rukavice dodijeliti Tajnica/Tajnik prilikom ulaska u ustanovu. Maska i rukavice se tijekom ispita ne smiju skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske ili rukavica tijekom pismenog ispita ili ih skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

VAŽNO:

“Želimo obavijestiti kandidate koji očekuju pozive za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja da se s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19) - do daljnjeg prekidaju aktivnosti održavanja stručnih ispita po lokacijama Područnih ispitnih komisija Ministarstva zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu. Stručni ispiti će se ponovo održavati čim se za isto stvore uvjeti uz strogo poštivanje uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Po nastupanju uvjeta za održavanje stručnih ispita, kandidatima će u kratkom roku biti upućeni pozivi za ispit.
Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja možete putem e-maila kontaktirati Savez energetičara Hrvatske ili Tajnice područnih ispitnih komisija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu.“

S poštovanjem.

VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.

OBAVIJEST O PERIODIČNOJ PROVJERI ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI POSJEDUJU UVJERENJA KOJA SU IZDANA DO 31.12.2009. GODINE

Kako bi temeljem članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/15) bili u mogućnosti pristupiti periodičkoj provjeri znanja tijekom 2017. godine mole se kandidati da prijave obavezno dostave tajnicima svojih Područnih ispitnih komisija do 31.12.2016. godine.

Članak 20.
„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

  • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

  • Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

  • Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.

IZNOSI ZA UPLATU:

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn,
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos:325,00 kn

Obavjesti o uplatama po Područnom ispitnim komisijama

Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

ISPITNA KOMISIJA ZAGREB

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN : HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 1-10-2020

ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 2-42-2020

ISPITNA KOMISIJA RIJEKA

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj:HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 3-51-2020

ISPITNA KOMISIJA SPLIT

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 4-21-2020

ISPITNA KOMISIJA OSIJEK

I – uplatnica

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 5-31-2020

OBVEZUJUĆI NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

U Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) u članku 37. stoji slijedeće:

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti samo radnik, koji je u skladu s ovim Pravilnikom stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem, strojem ili uređajem i ima za to propisano ovlaštenje (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno ovom Pravilniku).

Osposobljenost mentora dokazuje se preslikom važećeg Uvjerenja i isto se dostavlja područnoj Ispitnoj komisiji uz dokumentaciju kandidata za prijavu stručnog ispita.

Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.

Za zanimanja za koja nema osposobljenog mentora prema ovom Pravilniku ili za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit, mentor može biti:

  • imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

  • imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

  Napominjemo da mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obućava kandida za polaganje prvog stručnog ispita . Poslovi i radni zadatci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u ćlanku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja mogu biti najstarija iz 2011. godine.
TOP