FORGOT YOUR DETAILS?

Tečaj prije polaganja stručnog ispita

Za svako zanimanje, prije prijave i pristupanja stručnom ispitu, možete prijaviti osposobljavanje i provjeru znanja.
Način prijave, trajanje, cijenu i ostale informacije o tečajevima za osposobljavanje i pripremu za polaganje stručnih ispita možete saznati na sljedećim linkovima:

Društvo energetičara Varaždin

Udruga energetičara Zagreb

Društvo energetičara Sisak

Savez energetičara Slavonije i Baranje

Savez energetičara Primorsko-goranske županije

Društvo energetičara Istra

Društvo energetičara Zadar

Društvo energetičara Split

TOP