FORGOT YOUR DETAILS?

Stručno putovanje SEiSB-as 2014, HE Peruća

by / Monday, 17 November 2014 / Published in Izobrazba
peruca

Stručno putovanje SEiSB-as 2014, HE Peruća

Savez energetičara (SESiB) je i ove godine u zadnjem tjednu kolovoza 2014 god. organizirao posjet značajnom energetskom objektu u RH. Energetičari su ove godine imali priliku upoznati se s HE šibensko-splitskog zaleđa. Uz stručnu pratnnju imali smo priliku obići i pogledati hidroelektranu Peruća na rijeci Cetini, te upoznati se s ostalima elektranama slivnog područja Cetina i Krka.
Ova elektrana je jedan od rijetkih energetskih objekata koji je tijekom domovinskog rata bio pod ugrozom okupacije i uništenja, a glinena brana je bila minirana.

HE je u poslijeratnom periodu obnovljena 2003 god., na način da je povećana snaga elektrane gotovo za 50 %, ( sa 41,6 MW na sadašnjih 61,4 MW).

Energetičari su osim stručnog i „obveznog“ programa imali vremena za posjet slapovima Krke, a neki od ovih lijepih detalja su sačuvani u priloženoj fotogaleriji .

Sekcija za eduakciju SESiB,
mr.sc. Luka Gabrić

orginalni članak možete pogledati ovdje

TOP