FORGOT YOUR DETAILS?

Popis zanimanja za prijavljivanje ispita

 • Strojar malog energetskog objekta
 • Strojar parnih turbina
 • Strojar plinskih turbina
 • Strojar hidroturbina
 • Vođa smjene termoelektrane
 • Vođa bloka termoelektrane
 • Vođa smjene hidroelektrane
 • Vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana
 • Voditelj pogona obnovljivih izvora
 • Strojar energetskog objekta
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj industrijske peći
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima
 • Rukovatelj klimatizacije
 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijanja
 • Rukovatelj pripreme vode
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji
 • Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 • Voditelj energetskog objekta

TOP