FORGOT YOUR DETAILS?

Način provedbe stručnih ispita tijekom epidemije koronavirusa

Način provođenja stručnog ispita za energetska zanimanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Obavještavamo Vas da će se, nakon 3. faze popuštanja mjera koja slijedi 11.05.2020. godine, nastaviti održavanje državnih stručnih ispita za energetska zanimanja temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15).

Uvjeti pristupanja ispitu, u odnosu na do sada održavane ispite, mijenjaju se nastavno na Preporuku HZJZ za provođenje državnog stručnog ispita tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) izdane dana 24.04.2020. godine te ostale preporučene mjere zaštite.
Prilikom polaganja stručnog ispita kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi pridržavati se zaštitnih mjera u cilju sprječavanja širenja korona virusa kao što su nošenje zaštitnih maski, nošenje rukavica prilikom pisanja pismenog ispita te korištenje vlastite kemijske olovke.
Također, prije pristupanja ispitu kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi potpisivanja Ankete u skladu sa preporukom HZJZ.

Poziv na ispit: Tajnice/Tajnik dostaviti će kandidatima Poziv na ispit koji uključuje Upute vezane za sprječavanje širenja koronavirusa.
U tekstu maila kojim se Poziv na ispit dostavlja, pravna odnosno fizička osoba upućuje se da obrati posebnu pozornost na Upute napisane u Pozivu na ispit.

Anketa kandidata: Uz Poziv na ispit Tajnice/Tajnik dostavljaju mailom pravnoj odnosno fizičkoj osobi Anketu koju je kandidat obavezan vlastitom kemijskom olovkom potpisati prije pristupanja stručnom ispitu. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 Anketa se čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, a nakon toga će se na odgovarajući način uništiti.

Anketa ispitivača i Tajnica/Tajnika: Prilikom dolaska na ispit svi ispitivači i Tajnica/Tajnik dužni su potpisati Anketu vlastitom kemijskom olovkom. Sa Anketom ispitivača i Tajnica/Tajnika, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, postupiti će se na isti način kao i sa Anketom kandidata.

Dolazak kandidata: Tajnice/Tajnik dočekati će kandidate na ulazu u ustanovu te od kandidata preuzeti potpisane Ankete.
Kandidatu koji polaže pismeni ispit Tajnica/Tajnik dodjeljuje jednokratne rukavice.
Tajnica/Tajnik prilikom dočeka kandidata i prikupljanja Anketa mora nositi vizir, zaštitnu masku i rukavice. Nakon što postupak prikupljanja i evidentiranja kandidata završi jednokratne rukavice skida i odbacuje u koš za smeće nakon čega je obavezna dezinfekcija ruku.

Kemijska olovka: Kandidat ispunjava Anketu odnosno piše povremeni stručni ispit (pismeni) koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku. Ukoliko kandidat sa sobom ne ponese vlastitu kemijsku olovku istu mu daje Tajnica/Tajnik s time da se kemijske olovke ne zaprimaju nazad od kandidata.

Dezinfekcija ruku: Kandidati, ispitivači i tajnica obvezni su na ulazu u ustanovu, na ulasku u prostoriju održavanja ispita kao i pri izlazu iz ustanove dezinficirati ruke na dozatorima s dezificijensima koje je potrebno postaviti na ulazu u prostoriju održavanja ispita kao i na ulazu/izlazu iz ustanove.

Nošenje maski i rukavica: Za kandidate, članove Ispitne komisije kao i za Tajnicu/Tajnika nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos je obavezno. U tijeku održavanja ispita nošenje rukavica kod članova Ispitne komisije i Tajnica/Tajnika nije obavezno, ali se preporučuje.

Ispitni prostor: Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije, uključujući sanitarne prostorije, temeljito se peru i dezinficiraju. Po obavljenom ispitu, između svake grupe, prostorija održavanja ispita će se prozračiti, a radne površine dezinficirati.

Usmeni ispit: Usmeni ispit održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova na način da ispitivač i kandidat sjede na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga. Kandidat bez maske ne može pristupiti usmenom ispitu. Maska se tijekom ispita ne smije skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske tijekom usmenog ispita ili je skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

Povremeni ispit - pismeni: Kandidati bi trebali ulaziti u prostoriju polaganja ispita na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Kandidati trebaju sjediti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga kao i od ispitivača. Kandidat ispunjava povremeni stručni ispit koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku te je obvezan pristupiti pismenom ispitu sa maskom i rukavicama. Masku je kandidat obvezan donijeti sa sobom na ispit dok će mu jednokratne rukavice dodijeliti Tajnica/Tajnik prilikom ulaska u ustanovu. Maska i rukavice se tijekom ispita ne smiju skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske ili rukavica tijekom pismenog ispita ili ih skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.
TOP